Hennep in Nederland

Nederland staat over vrijwel de hele wereld bekend als een walhalla voor recreatieve drugsgebruikers. Hoewel het imago anders doet denken, is vrijwel alles omtrent cannabis strafbaar officieel. Ondanks dat er vrijwel geen THC aanwezig is in hennepplanten, wordt er in Nederland nog altijd erg moeilijk gedaan over cannabis. De THC-arme variant van hennep wordt in Nederland ook niet bepaald met open armen ontvangen.

Industriële hennep toegestaan

In Nederland is het verbouwen van hennep voor vezels en zaden sinds 1992 legaal verklaard. De verbouwde gewassen mogen een maximaal THC gehalte bevatten van 0,2 procent. De Europese Commissie heeft een lijst opgesteld met (op dit moment) 68 toegestane hennepsoorten die binnen deze marge vallen. Hoewel je geen vergunning nodig hebt voor het verbouwen van de toegestane soorten, moet er wel gebruikgemaakt worden van speciaal gecertificeerd zaaizaad.

Beleid hennep in Nederland

Zowel particulieren als bedrijven mogen in Nederland hennep verbouwen als akkerbouwgewas. Wil je echter subsidie aanvragen voor de productie ervan, dan moet je als actief landbouwer geregistreerd staan. Daarnaast moet je aan diverse andere regels voldoen, opgesteld door de Europese Unie.

Sinds 2014 is er door de Europese Unie een nieuwe wet omtrent Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van start gegaan. In plaats van 'toeslagrechten' spreken we nu van 'betalingsrechten', gebaseerd op betaling per hectare. Hennep voldoet als landbouwgewas aan de nieuwe 'vergroeningseisen'. Hierdoor kan een landbouwer tot wel 115 euro per hectare extra subsidie ontvangen.

Veelvoud aan voorzorgsmaatregelen

Hoewel hennep dus wordt geaccepteerd als landbouwgewas, lijkt de Nederlandse overheid er als de dood voor dat iemand onverhoopt toch hennepplanten verbouwt die meer THC bevatten dan wettelijk toegestaan. Zo moet elke landbouwer aangifte doen in mei van de geteelde gewassen, waarna de Voedsel en Waren Autoriteit langskomt om monsters af te nemen en het THC gehalte te meten.

Een andere tip die de Nederlandse overheid meegeeft aan telers is om eerst contact op te nemen met de gemeente en/of provincie. Hier kan men peilen of er bezwaar is tegen het verbouwen van hennepplanten. Ook adviseert de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland dat hennep niet verbouwd wordt voordat je de politie inlicht. Wie weet staat anders de politie binnen de kortste keren voor je deur met het vermoeden dat je bezig bent met illegale praktijken.